Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij VoetreflexPlus ™

VoetreflexPlus ™ waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en VoetreflexPlus ™zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. VoetreflexPlus ™ respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen VoetreflexPlus ™ hebben toegang tot de persoonsgegevens. VoetreflexPlus ™ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met VoetreflexPlus ™ via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Heeten, 25 MEI 2018

 

 

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VoetreflexPlus ™ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VoetreflexPlus ™ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VoetreflexPlus ™ heeft achtergelaten.

VoetreflexPlus ™ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-             Uw voor- en achternaam (*)

-             Uw telefoonnummer (*)

-             Uw e-mailadres (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

VoetreflexPlus ™ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website VoetreflexPlus ™ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

  1. WAAROM VOETREFLEXPLUS ™ GEGEVENS NODIG HEEFT

VoetreflexPlus ™ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VoetreflexPlus ™ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een behandeling en/of u te informeren over wijzigingen van behandelingen.

  1. HOE LANG VOETREFLEXPLUS ™ GEGEVENS BEWAART

VoetreflexPlus ™ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

  1. DELEN MET ANDEREN

VoetreflexPlus ™ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

  • de uitvoering van een overeenkomst met u
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VoetreflexPlus ™ worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VoetreflexPlus ™ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk.
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voetreflexplusheeten.nl

VoetreflexPlus ™  zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VoetreflexPlus ™  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VoetreflexPlus ™  op via

info@voetreflexplusheeten.nl

https://www.voetreflexplusheeten.nl is een website van Praktijk voor VoetreflexPlus ™ 

Postadres onderaan deze pagina

 

  1. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van VoetreflexPlus ™  zijn verbonden. VoetreflexPlus ™  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. VoetreflexPlus ™  adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 

  1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

VoetreflexPlus ™  is als volgt te bereiken:

Postadres: Dorpsstraat 49 8111 AC

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57673608

Telefoon: 0629141771

E-mailadres: info@voetreflexplusheeten.nl

 

Contactpersoon:
Lies Wigink

 

 

 

Bijlage geïntegreerde diensten op de website

 

Facebook

Automatische login en advertenties

Jouwstats

Automatische login