Mogelijke reacties

Tijdens de behandeling

 • Meer dan normaal transpireren
 • Koud of juist warm worden
 • Prikkelingen
 • Geeuwen/slaperigheid

Vlak na de behandeling

 • Duizeligheid
 • Blijheid/ruimte voelen
 • Een energiek gevoel
 • Loomheid

Uren tot dagen na de behandeling

 • De urine is donkerder doordat afvalstoffen zijn losgekomen en het lichaam verlaten
 • Oude kwalen kunnen tijdelijk terug komen om daarna te verdwijnen
 • Meer afscheiding (transpiratie, ontlasting, oorpus e.d.)
 • Veranderde gevoelens op allerlei gebied

Wat er ook gebeurt, het is allemaal goed want het wil zeggen dat er iets in gang is gezet!